top of page
7O4A1596 (1).jpg

YRITYKSILLE

Yrityksen kasvaessa ja henkilömäärän lisääntyessä on keskeistä varmistaa, että yrityksen ideologia ja arvot juurtuvat jokaiseen työntekijään. 

DYNAAMINEN TIIMI

Tehokasta tiimivalmennusta, joka kohottaa yrityksesi tiimin dynamiikkaa, vuorovaikutusta ja yhteistyöhenkeä. Valmennus on jaettu kahten osaan, yhteiskestoltaan 6 tuntia, ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tiimin kehittämiseen.

Tämä valmennus yhdistää fyysisen, henkisen ja mielen valmennuksen elementtejä. Käytämme kovaa fyysistä treeniä, mielikuvamatkoja, henkisiä harjoituksia ja mielen valmennusta. Tällainen monipuolinen kokemus auttaa tiimiä yhdistymään eri tasoilla, mikä on mahdotonta saavuttaa pelkästään työpaikalla tapahtuvassa toiminnassa.

Tavoitteenamme on luoda ainutlaatuinen ja syvällinen kokemus, joka vahvistaa tiimin yhteenkuuluvuutta ja auttaa ylittämään rajoja. Näiden harjoitusten avulla tiimisi voi kasvaa, kehittyä ja saavuttaa uusia tasoja yhteistyössä.

LUENNOT

Uskon vahvasti siihen, että muutos tapahtuu ihmisten välisen yhteyden ja vuorovaikutuksen kautta. Siksi pyrin luennoillani luomaan aidon ja avoimen ilmapiirin, jossa osallistujat voivat jakaa ajatuksiaan, kysyä kysymyksiä ja oppia toisiltaan.

 

Hyödynnän myös huumoria ja tsemppaavaa lähestymistapaa luodakseni positiivista ja energistä ilmapiiriä, joka rohkaisee osallistujia astumaan ulos mukavuusalueeltaan ja ottamaan askeleita kohti haluamaansa muutosta.

Luennoillani pyrin tarjoamaan käytännön työkaluja ja konkreettisia esimerkkejä, jotka osallistujat voivat ottaa mukaansa ja soveltaa omassa elämässään. Tavoitteeni on inspiroida ja motivoida osallistujia löytämään omat vahvuutensa, voittamaan haasteensa ja saavuttamaan haluamansa muutoksen.

YKSILÖVALMENNUKSET

Yksilövalmennukset tarjoavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta tiimin jäsenille. Valmennus auttaa yksilöitä kehittämään vahvuuksiaan, tunnistamaan kehityskohteitaan ja saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa.

Tehokas päätöksentekokyky on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Tarjoan valmennusta, joka auttaa yritystä kehittämään päätöksentekotaitoja, analysoimaan vaihtoehtoja ja tekemään perusteltuja päätöksiä.

 

Valmennuksen avulla on mahdollista purkaa rajoittavia uskomuksia, kehittää itseluottamusta, edistää henkilökohtaista kasvua japarantaa päätöksentekoprosesseja joka vähentää riskiä ja saavuttaa parempia tuloksia. 

bottom of page